„Ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință”

„Ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință”
17 Noiembrie
2021

„Ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință”

„În privința venirii Domnului nostru Isus Hristos şi a adunării noastre împreună cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clintiți degrabă cu mintea, nici să vă spăimântați – nici de vreun duh, nici de vreun cuvânt, nici de vreo scrisoare ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit.

Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. (…)

Și acum știți ce-l oprește, ca să nu se arate decât la vremea lui.

Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte.

Și atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Isus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoțită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase, și de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.

(…)

Însuși Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, veșnică mângâiere şi bună nădejde, să mângâie inimile voastre şi să vă întărească, la tot lucrul şi cuvântul bun.”

2 Tesaloniceni 2, 1-10; 16-17.