Virtutea discreției. Elegie pentru papa emerit Benedict al XVI-lea

Virtutea discreției. Elegie pentru papa emerit Benedict al XVI-lea
31 Decembrie
2022

Virtutea discreției. Elegie pentru papa emerit Benedict al XVI-lea

Acum aproape zece ani, cu ocazia retragerii papei Benedict al XVI-lea din misiune, m-am simțit dator să scriu două rânduri despre eveniment. Nu numai pentru corul Bisericii care fusese consternat de forța gestului papei, ci și pentru publicul larg care asista, în acel trist 11 februarie 2013, la o atitdunine aproape fără precedent.

Cu trecerea timpului am pătruns și mai mult bogăția interioară a gestului renunțării sale. Ne-a lăsat direct moștenirea adevărului că nimeni nu este indispensabil și că smerenia înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Tocmai de aceea, papa Benedict putea rosti fără vreo notă de fățărnicie rugăciunea celui care se retrage: „Îndepărtează de la mine orgoliul experienței pe care am câștigat-o și a prezenței mele indispensabile! Fă, Doamne, să fiu de folos lumii, contribuind cu seninătate și rugăciune la bucuria și curajul celor care poartă acum răspunderile. Fă-mă să trăiesc într-o legătură smerită și senină cu lumea care se schimbă, fără regrete pentru trecut, oferind suferințele mele omenești ca un dar de compensație și ispășire. Fă ca ieșirea mea din activitate să fie simplă și firească, ca un fericit apus de soare!”

Papa Benedict a mărturisit valoarea credinței, energia prin care Biserica aleargă senină și cu bucurie pe urmele lui Hristos. A făcut elogiul trăirii cultului liturgic, importanța laturii de contemplație sacră, care trebuie să preceadă orice acțiune în Biserică, importanța contactului cu Cuvântul pe care Scriptura îl oferă tuturor oamenilor de bunăvoință din partea Dumnezeului celui viu. În Biserică nu există acte revoluționare, ci acte de conștiință, de răspundere a Părinților, a celor care păstoresc – obișnuia să spună papa Benedict. Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul acestei vieți și a capitalului moral și spiritual pe care, prin bunăvoința harului, l-a oferit Bisericii și lumii.
*
Papa, Cel retras, a plecat în final la Domnul sub semnul anului vechi care trece.

Putem fi cerți că ne va fi mereu aproape, foarte aproape pe acel meridian inalterabil zidit prin rugăciune și vom putea vorbi despre el ca despre un mare personaj de conștiință, pelerin al credinței alături de noi toți.

Dumnezeu să-i facă parte cu drepții! Odihnească-se în pace!

+MIHAI, episcop

* Preoții eparhiei vor oferi Sfânta Liturghie din 5 ianuarie pentru iertarea păcatelor și odihna sufletului Papei emerit Benedict.