Teologia și arta sacră între vechi și nou

Teologia și arta sacră între vechi și nou
16 August
2015

Teologia și arta sacră între vechi și nou

Refacerea picturii catedralei greco-catolice din București

Vechea pictură murală a bisericii, azi catedrală greco-catolică, „Sfântul Vasile cel Mare” din București a fost iremediabil distrusă, în urma cutremurelor din 1940 și 1977, a bombardamentelor din 1944 și a indiferenței regimului comunist, care a făcut să se piardă și ultimele urme.

Metoda consolidării bisericii (2011-2013), propusă și supravegheată de experții în domeniu, a fost posibilă doar din interior, prin îndepărtarea completă a tencuielilor și construirea pilaștrilor de beton în spațiile obținute prin decupaje în grosimea zidului.????????????????????????????????????

Ca atare, Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de București, după consultarea experților și îndelungă chibzuință, a luat act și a acceptat propunerea artistului Ivan Karas din Roma pentru refacerea ansamblului pictural în spiritul și tematica picturii originale.

Refacerea picturii parietale a catedralei greco-catolice din București este, în primul rând, un proiect teologic și liturgic. Arta sacră nu poate fi circumscrisă exclusiv prin criteriile culturii profane, dar nici nu poate fi restrânsă la simțămintele universului muzeal cum procedează modernitatea secularizată. Veritabila artă sacră se supune discernământului teologic al Bisericii și, de aceea, reprezentările sale trebuie să exprime și să respecte sintagma Imagine-prezență după adevărul Întrupării. Dar mai ales, arta sacră trebuie să poată face parte din existența vie a credincioșilor, având menirea de a-i însoți, prin credință, în cultul liturgic și în pietatea personală.

Prezentul proiect al refacerii picturii catedralei „Sfântul Vasile cel Mare” este pertinent teologic și de mare ținută estetică, folosind tehnica picturii „a secco”. Prin îmbinarea elementelor picturii de factură occidentală cu spiritul iconografic răsăritean, acest proiect reflectă universul de sensibilitate al Bisericii Române Unite cu Roma. Deja în curs, el urmărește, așadar, respectarea întru totul a tematicii picturii vechi și se armonizează cu iconostasul bisericii restaurat recent. Într-o primă etapă, se realizează cele patru scene din viața sfântului Vasile cel Mare, cadrele decorative din jur, pilaștrii bisericii, ancadramentele ferestrelor precum și absida.

Pr. Constantin Oltean,
Consilier Eparhial – Vicar administrativ

pr. Ioan M. Dăneț,
Parohul catedralei Sf. Vasile cel Mare

Mircea Dunca,
Istoric de artă