Rugăciunea pentru părinți, pentru bunici sau pentru orice parinte sufletesc

Rugăciunea pentru părinți, pentru bunici sau pentru orice parinte sufletesc
15 Iulie
2022

Rugăciunea pentru părinți, pentru bunici sau pentru orice parinte sufletesc

Părinte mult-milostiv, îți mulțumesc că mi-ai dăruit părinți creștini și am ajuns prin ei la cunoștința învățăturilor tale.
Răsplătește-le lor, Doamne – în viața aceasta și în veacul cel de veci – pentru tot ce au făcut  și fac pentru mine, cu dragoste neobosită.
Ajută-mi, Doamne, să le fiu ascultător, spre binele meu, și să nu-i supăr prin nerecunoștință sau neascultare. Ajută-mi ca – împlinind cu credință poruncile tale – să dobândesc dumnezeiasca ta binecuvântare, în toate zilele vieții mele.
Fie îndurarea ta peste iubiții mei părinți, în toate zilele vieții lor. Ajută-mă, Doamne, să le fiu sprijin la bătrânețe și să le răsplătesc – cu filială iubire – tot binele pe care l-au făcut și îl fac pentru mine. Cinstindu-mi părinții după porunca ta, dăruiește-mi să-ți slujesc ție în persoana lor.
Că Tu ești Dumnezeul nostru și ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.

*Părintele Daniel Ange prezent la Catedrala greco-catolică Sfântul Vasile cel Mare din București, la sfințirea icoanei Fericitului Vladimir Ghika din 2013