Reînnoirea Consacrării la Inima Neprihănită a Maicii Preacurate

Reînnoirea Consacrării la Inima Neprihănită a Maicii Preacurate
27 Martie
2021

Reînnoirea Consacrării la Inima Neprihănită a Maicii Preacurate

„Cu văpaia Inimii Tale aprinde în inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu şi a iubirii de oameni, potolește cu puterea ta ura şi vrajba dintre frați, destrămând, pururi și în tot locul, lucrarea celui rău.”

Joi, 25 martie 2021, la Sărbătoarea Buneivestiri – sărbătoarea patronală a Episcopiei greco-catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București – PS Mihai a reînnoit Consacrarea eparhiei noastre la Inima Neprihănită a Maicii Preacurate.

„Preasfântă curată, Preabinecuvântată, mărita Doamna noastră, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, cu încredere de fii, venim la Tine să ne consacrăm Inimii Tale Neprihănite.

Primește-ne – Te rugăm, noi fiii Tăi – întru îmbrățișarea iubirii Tale de Mamă; fii-ne scut puternic și de neînvins în mărturia pe care o susținem pentru Hristos Isus, Domnul și Dumnezeu nostru, Fiul Tău, și pentru a Lui Biserică: Una, Sfântă, Catolică și Apostolică.

Fă să se desăvârșească harul lui Dumnezeu întru neputințele noastre, ca îmbrăcați cu putere de Sus, să dăm bună mărturie, neînfricați și neînfrânți mărturisitori și apărători ai dreptei credințe până la sfârșit.

Ție îți consacrăm viețile noastre şi ale credincioșilor, lumea întreagă, Biserica, țara şi întreg neamul nostru.

În genunchi, la picioarele tale, ne consacrăm în mod solemn, astăzi, Inimii Tale Neprihănite – toată Episcopia: arhiereu, preoți și credincioși – ca de acum înainte să domnești pururi peste noi.

Fă ca în eparhia noastră să rămână tare şi nezdruncinată credința în Dumnezeu, în Tine, precum şi în Biserica Catolică, în deplină unitate cu Sfântul Părinte Papa.

Păstrează pururi trează şi sporește în sufletele credincioșilor speranța Împărăției Cerului.

Cu văpaia Inimii Tale aprinde în inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu şi a iubirii de oameni, potolește cu puterea ta ura şi vrajba dintre frați, destrămând, pururi și în tot locul, lucrarea celui rău.

Vino în ajutorul nostru și fii apărătoarea noastră în toate primejdiile şi ispitele, fii călăuza noastră!

Adu-ți aminte, Fecioară preamilostivă, că suntem fiii acelora care nu și-au părăsit credința, preamărind numele tău de Mamă fără încetare. Primește ofranda noastră şi du-ne rugăciunea Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Ca ieșind din luptă învingători, cu puternicul Tău ajutor, Preacurată Fecioară, să preamărim pe Domnul în toate zilele vieții, închinând – prin a Ta povățuire – toate puterile ființei noastre, întru mărturia Bisericii Greco-Catolice, renăscută în durerile încercărilor.

Așadar, cu ocrotirea-Ți de Mamă iubitoare, să ne învrednicim de chemarea de a intra întru bucuria Domnului Isus și a-L preamări cu Tine, Împărăteasă și Doamnă, și cu toți Îngerii și Sfinții întru fericirea Împărăției Sale, împreună cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Preasfântul, Bunul și de viață Făcătorul Său Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Inimă Neprihănită a Mariei ne refugiem întru Tine! Fii scăparea noastră!”