Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. [...]

Răbdarea, distincția și voia bună de a fi împreună mergător spre Cel înviat

Răbdarea, distincția și voia bună de a fi împreună mergător spre Cel înviat
23 Mai
2016

Răbdarea, distincția și voia bună de a fi împreună mergător spre Cel înviat

Scrisoarea de felicitare adresată Preafericitului Cardinal Lucian

Preafericirii Sale
Preafericitului Părinte
Cardinal LUCIAN
Arhiepiscop major al Bisericii Române Unite

București, 23 mai 2016

Preafericite Părinte,
Mărturia de credință ne confruntă adesea pe noi creștinii cu slăbiciunea proprie în bătălia spirituală a vieții. Dar numai o credință întărită de numeroase înfruntări, în care se constată măsura dragostei lui Dumnezeu ce izbândește în suflete, prin har, ne ține legați de Inima lui Isus și de rostul slujirii Sale. Greutățile cu bucuriile vieții, sunt locurile de har și nu gloria deșartă.

În aceste vremuri de mare confuzie și încercare pentru Adevăr, prezența senectuții încercată de viață este pentru toată Biserica noastră un semn al grijii Providenței. Vă mulțumesc pentru răbdarea, distincția și voia bună de a fi pentru Biserică păstor și împreună mergător cu noi spre întâlnirea cu Isus, Cel mort și înviat.

Cu aceste gânduri, în bucuria timpului pascal, invocând harurile Cerului și ajutorul Maicii Preacurate peste Preafericirea Voastră la ceas aniversar – împlinirea vârstei de 85 de ani – Vă rog să primiți asigurarea respectului, omagiile și felicitările episcopului și ale întregii Eparhii greco-catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de București. Din inimă, „La mulți și sfinți ani!”, cu pace și sănătate.

+ Mihai
Episcop