Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. [...]

Providența și rezistența interioară

Providența și rezistența interioară
10 Decembrie
2015

Providența și rezistența interioară

De ce victoriile adevărate sunt mai întâi de toate sufletești

Extras din nota informativă a lui Vasile Aștilean trimis în data de 20 decembrie 1958 de Securitate la episcopul Iuliu Hossu*, pentru a-l convinge de inutilitatea rezistenței și „lipsa de perspectivă” pentru Biserica Română Unită martirizată și suprimată. Episcopul Hossu se afla în domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Căldărușani. (Bucureşti, Arhiva CNSAS,Dos. I 736, vol. 1, f. 98-103):

În legătură cu „lipsa de perspectivă” [episcopul Iuliu Hossu] a spus:

Perspectiva o va da tot Domnul. Femeile, când au mers la mormântul Domnului, s-au întrebat îngrijorate: „Cine ne va răsturna nouă piatra de pe ușa mormântului?” Și pe când au ajuns acolo, puterea lui Dumnezeu răsturnase piatra, iar Cristos înviase. Așa și acum, sunt sigur că Biserica va învia, nu sunt însă sigur că eu voi ajunge acel ceas fericit. Cine va răsturna piatra? Domnul!”

*(prin bunăvoința D-lui Emanuel Cosmovici – relator principal al Cauzei de beatificare a episcopilor greco-catolici decedați în faimă de martiri sub regimul comunist)