Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. [...]

Prima apariție a Maicii Preacurate la Lourdes – 11 februarie 1858. Ziua închinată rugăciunii pentru bolnavi

Prima apariție a Maicii Preacurate la Lourdes – 11 februarie 1858. Ziua închinată rugăciunii pentru bolnavi
11 Februarie
2021

Prima apariție a Maicii Preacurate la Lourdes – 11 februarie 1858. Ziua închinată rugăciunii pentru bolnavi

Ne rugăm astăzi pentru cei în suferință, cerând binecuvântarea Maicii Sfinte pentru a ne ridica din infirmitățile sufletești și a dobândi iertare pentru răul făcut; cerem totodată darul sănătății trupești pentru a trăi în Isus și a nu uita niciodată de suflet.

În timp de pandemie avem nevoie de ajutorul Maicii Domnului și de credință pentru a înfrunta Răul.

Rugăciune către Maica Domnului,
Împărăteasa îngerilor și biruitoarea iadului

Mărită Împărăteasă a cerului,

Doamna îngerilor,

Tu ai primit de la Dumnezeu puterea și misiunea de a strivi capul Satanei.

Te rugăm cu umilință: trimite oștile tale cerești,

pentru ca la porunca Ta să urmărească duhurile cele rele,

să le combată pretutindeni,

să facă de rușine semeția lor

și să le arunce în prăpastia iadului.

Cine este ca Dumnezeu?

O, bună și gingașă Mamă,

trimite-mi sfinții Îngeri să mă ocrotească

și să-l alunge departe de mine pe dușmanul cel înfricoșător.

Sfinților Îngeri și Arhangheli, apărați-ne și ocrotiți-ne!

(foto – familia Ionică – pelerinajul greco-catolic de la București- septembrie 2008)