Pace în Ucraina

Pace în Ucraina
26 Februarie
2022

Pace în Ucraina

Nr. 77 / 26 februarie 2022

Circulară cu ocazia Zilei de post și rugăciune pentru Ucraina,

2 martie 2022

Cucernici părinți și Iubiți credincioși,

            Până cu câteva săptămâni în urmă nu credeam să existe un rău mai mare decât pandemia. Preocupați de siguranță, cu răbdarea ajunsă la limită după doi ani de confruntare cu îmbolnăvirea, avem parte acum de întâlnirea cu tragedia neașteptată a războiului. Nenorocirea lui s-a revărsat cu binecunoscuta forță a trecutului care pe altarul tiraniei a desființat patrii și a pus la pământ libertatea.

            În aceste clipe tragice, expresii ca „războiul cel dintre noi” sau „venirea altor neamuri asupra noastră” – cărora străbunicii noștri le înțelegeau rostul – și-au revelat și pentru noi sensul, umplându-ne de tristețe și indignare.  „Dintre toate domurile rămâne doar acela format de bolta mâinilor împreunate. Doar în el este siguranță” – spunea un scriitor trecut pe fronturile ambelor Războaie mondiale. Nu a sosit atunci timpul să credem cu tărie că a recurge la ajutorul lui Dumnezeu reprezintă statura firească a omului credincios? Nu numai în ceasurile tragice, ci și în fiecare moment al vieții. Cum să ne lăsăm convinși de cuvintele Maicii Preacurate care, din 1917, de la aparițiile sale la Fatima, ne invită să construim viitorul cu mâinile împreunate spre rugăciune?

            În fața nedreptății, distrugerii și morții nu se poate face galerie ca la întrecerile sportive. Dumnezeu, Cel viu și adevărat – pe care Isus ni-l descoperă prin jertfa iubirii sale –, nu este garanția revanșelor puterii. Ceea ce omul alege să facă îl va pune, mai devreme sau mai târziu, la încercare și la judecată. Istoria ultimului veac a dovedit cât de ușor se poate pierde conștiința și onoarea, disprețuind demnitatea celorlalți. Văzându-i pe semenii noștri din Ucraina fugăriți de Rău, nu ne mai putem complace în nimicuri și lucruri trecătoare, ci s-ar cuveni să ne reînnoim fidelitatea față de viață ca să nu o călcăm niciodată în picioare. Tocmai de aceea, miercuri, 2 martie, în semn de comuniune și ispășire ne vom asocia Zilei de post și ajun cerute de Sfântul Părinte Papa Francisc.

            Cucernicii preoți vor celebra Sfânta Liturghie cu intenția libertății, păcii și dreptății în țara vecină. Se vor ruga apoi, împreună cu credincioșii – după putință –, Rozarul Maicii Domnului urmat de Rozarul milostivirii. În catedrală, pe lângă Sfânta Liturghie de la orele 8,30, se va celebra marți o Sfântă Liturghie arhierească, la orele 18,30. Aceasta va fi transmisă pe pagina de facebook a episcopiei. În Actul de consacrare la Inima Neprihănită a Maicii Preacurate – pe care îl vom rosti împreună – vom cere iarăși ca „răul, minciuna, păcatul să se nimicească, iar iubirea, adevărul și credința să strălucească”.

            Domnul să aibă milă de noi toți și să-și reverse pacea peste cei greu încercați!

Cu arhierești binecuvântări,

+ MIHAI, episcop

 

Rugăciunea de consacrare la Inima Neprihănită a Maicii Domnului

Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, prin zămislirea Inimii tale Neprihănite, prin suferințele și patimile de pe cruce ale lui Isus, venim cu adâncă smerenie și cu mare încredere să ne consfințim Inimii tale Neprihănite, așezând, în locul păcatelor noastre și ale lumii, Inima ta de Mamă iubitoare. Dorim, cu gând drept și nemincinos, ca Isus să izbândească prin Inima ta. Răul, minciuna și păcatul să se nimicească iar iubirea, adevărul și credința să strălucească. Inimă Neprihănită, milostivă și iubitoare, te așezăm în locul păcatelor noastre, să fii în veci iubită și triumfătoare!