„Nu suntem împotriva nimănui, ci doar facem să răsune bucuria care ne-a fost dată în primirea Evangheliei!”

„Nu suntem împotriva nimănui, ci doar facem să răsune bucuria care ne-a fost dată în primirea Evangheliei!”
02 Octombrie
2017

„Nu suntem împotriva nimănui, ci doar facem să răsune bucuria care ne-a fost dată în primirea Evangheliei!”

Discursul Cardinalului Leonardo Sandri, cu ocazia binecuvântării și inaugurării noului sediu al Episcopiei Greco-Catolice de București

„Acum trei ani eram în mijlocul dumneavoastră pentru inaugurarea solemnă a noii Eparhii „Sf. Vasile cel Mare” de București și pentru instalarea noului său episcop, iubitul nostru Mons. Mihai Frățilă. Și astăzi port cu mine salutul și binecuvântarea Sfântului Părinte Francisc pentru Arhiepiscopul Major Lucian, pentru păstorul vostru și pentru voi toți.

Împreună repetăm cuvintele psalmului: „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc” (126:1). Această afirmație ne ajută să citim în cheie creștină ceea ce sărbătorim: nu suntem aici doar pentru a binecuvânta niște pietre și niște ziduri, dar și să cerem ca Domnul –   mântuindu-ne de cel rău și de orice influență a sa asupra noastră – să-și facă simțită prezența în viața tuturor celor care vor locui și vor lucra aici, de la Episcop până la toți colaboratorii, persoane consacrate și laici, bărbați sau femei.

Episcopia în sine și Curia reprezintă un loc de slujire dedicat unității și comuniunii Bisericii particulare. Împreună cu Catedrala sunt locuri simbolice care ne ajută să înțelegem realitatea Bisericii ca Mamă: îngrijindu-se de toți copiii; și ca o Casă: sălaș primitor pentru cei care merg împreună cu Domnul către împlinirea, în El, a întregii istorii umane. În trei ani, sunt sigur, nu au fost construite doar structurile Eparhiei voastre, dar în primul rând au fost hrănite inimile cu siguranța iubirii lui Dumnezeu pe care fiecare dintre noi este chemat să o mărturisească potrivit vocației sale: în familie, la locul de muncă, în întreaga societate.

Repet astăzi ceea ce v-am spus în ziua inaugurării Eparhiei: „Suntem lipsiți de orgolii sau de mândrie, nu suntem împotriva nimănui, ci doar facem să răsune bucuria care ne-a fost dată în primirea Evangheliei, pentru posibilitatea de a o vesti prin cuvânt și prin exemplul vieții noastre.”

Viața creștină este orientată spre viitor și întâlnirea cu Domnul. Așa cum martirii voștri au fost fideli lui Dumnezeu în ceasul încercării, la fel și astăzi, fiecare dintre noi este chemat la aceeași fidelitate. Timpul nostru este marcat de o înțelegere greșită a libertății și de noi ideologii. Să continuăm să iubim și să slujim adevărul lui Dumnezeu și al omului, într-un spirit de comuniune și misiune față de orice frate pe care îl întâlnim pe drum. Atât față de cei care îl cunosc deja pe Domnul Isus, pentru a putea merge împreună în iubire; cât și față de cei căzuți în îndoieli, în disperare sau într-o viziune atee asupra vieții, pentru a reuși prin mărturia noastră să reaprindem speranța în inima lor. În timp ce construim punți către celălalt, vom fi înălțat deja scări spre Cer.

Împreună cu toți creștinii din România, dedicați-vă în special promovării tradiției creștine vii a Europei, a căsătoriei și familiei potrivit planului divin; susțineți onestitatea în viața publică și respectul față de justiție. În acest fel comunitățile creștine își vor oferi contribuția prețioasă pentru creșterea morală și civilă a societății.

Chiar dacă e o turmă mică, comunitatea greco-catolică a Eparhiei de București trebuie să continue cu delicatețe să fie un semn al Providenței, oferind grijă pastorală credincioșilor săi și mărturisind bucuria Evangheliei. Aș dori să exprim o mulțumire specială profesorului Opaschi, Ministru Secretar de Stat pentru Culte, pentru bunăvoința și sincera susținere oferită acestei Eparhii.

Încredințându-vă mijlocirii Preasfintei Maici a lui Dumnezeu și a Sfântului Vasile cel Mare, urez întregii Eparhii, păstorului său, clerului, persoanelor consacrate și întregului popor să aibă parte de bogate haruri cerești pentru reînnoirea fervorii credinței, speranței și iubirii. Amin.”