Organizată de Asociația Cercetașii Creștini Români din Federația Scoutismului European, întâlnirea a constat în conferințe, schimburi de experiență, ateliere pe cele trei ramuri – galbenă (lupișori și pui de lup/mămăruțe), verde (cercetași și cercetașe) și roșie (drumeți și călăuze), momente de relaxare – inclusiv un antrenant „Joc al jocurilor” pregătit de cercetașii români și participarea la sfintele liturghii ținute de frații carmelitani. [...]

Momente de la Slujba Deniei Prohodului Domnului

Momente de la Slujba Deniei Prohodului Domnului
10 Aprilie
2015

Momente de la Slujba Deniei Prohodului Domnului

În seara vinerii mari s-a cântat rânduiala Deniei ce cuprinde Prohodul Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos: imnuri de o frumusețe și profunzime deosebite, care evocă deopotrivă durerea nespusă la vederea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, cât și nădejdea în biruința Învierii ce se întrezărește.


„În mormânt, Viața,
Pus ai fost, Hristoase,
Și s-au spăimântat oștirile îngerești,
Plecăciunea Ta cea multă preamărind.
[…]
Cuvine-se, dar,
Să cădem la Tine, Ziditorul,
Cela ce pe cruce mâinile Ți-ai întins,
Și-ai zdrobit de tot puterea celui rău.
[…]
Neamurile toate
Laudă-ngropării
Ți-aduc, Hristoase-al meu.”
[…]
Prohodul Domnului

Slujba s-a încheiat cu procesiunea de înconjurare a catedralei cu sfântul Epitaf care simbolizează punerea în mormânt a Mântuitorului nostru Isus Hristos.

La sfârșit preoții au așezat Epitaful pe Sfânta Masă a Altarului, unde va rămâne până în miercurea din ajunul Înălțării Domnului.