Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. [...]

Lucrarea harului lui Dumnezeu

Lucrarea harului lui Dumnezeu
16 Decembrie
2017

Lucrarea harului lui Dumnezeu

Preasfințitul Mihai aniversează sâmbătă, 16 decembrie 2017, zece ani de episcopat.

Orice episcop este Păstorul și Părintele Bisericii încredințate, iar aniversările sunt în acest sens o celebrare comunitară a lucrării harului lui Dumnezeu.

Ales episcop de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma și recunoscut de Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI – lea, a fost hirotonit în catedrala Sfânta Treime din Blaj. Între 2007 și 2014, ca episcop auxiliar de Alba-Iulia și Făgăraș, i-a fost încredințată misiunea de vicar al Bucureștiului și teritoriului Vechiului Regat. Sosit în capitală în ajunul Nașterii Domnului, a colindat micile comunități greco-catolice din teritoriu.

La 8 mai 2014 este ales de Sinodul Bisericii Române Unite episcop eparhial al nou înființatei Episcopii greco-catolice „Sfântul Vasile cel Mare” de Bucureşti, confirmat de Sfântul Părinte Papa Francisc, la 29 mai.

Celebrăm, așadar, zece ani de străduință pentru întreaga Biserică locală, mai ales în reconstruirea simțului comunitar și în încercarea de a aprofunda și continua dialogul cu vocația prezentului în lumea pe care o trăim.

Îi urăm Preasfinției Sale „Întru mulți ani” și ne rugăm ca Domnul să îl țină mereu pe căile Sale în slujirea arhierească!