Iuliu Hossu: „Dreptate și adevăr, la temelia României întregite”

Iuliu Hossu: „Dreptate și adevăr, la temelia României întregite”
01 Decembrie
2020

Iuliu Hossu: „Dreptate și adevăr, la temelia României întregite”

O viață întreagă veți mărturisi cu mândrie: “Și eu am fost la Alba-Iulia”! Fiii fiilor voștri vor chezășui puternic și fericiți, rostind: “Și părinții noștri au fost la Alba-Iulia!” Voi sunteți marea armată a sufletelor alese, a neamului vostru.
De acum o Românie Mare, întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu și credința poporului Său.
Cântarea noastră de biruință să fie cântarea neamului pe calea lungă și grea a veacurilor: “Dreptatea Ta, Doamne, e dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul”.
Dreptate și adevăr, la temelia României întregite.

+ Iuliu Hossu, 1 Decembrie 1918, Alba Iulia