Încercarea de pe urmă a Bisericii

Încercarea de pe urmă a Bisericii
20 Noiembrie
2015

Încercarea de pe urmă a Bisericii

File din Catehismul Bisericii Catolice

  1. Înaintea venirii lui Cristos, Biserica trebuie să treacă printr-o încercare finală, care va zdruncina credinţa multor credincioşi[28]. Persecuţia care însoţeşte peregrinarea ei pe pămînt[29] va dezvălui „misterul fărădelegii” sub forma unei imposturi religioase, ce va da oamenilor o soluţie aparentă pentru problemele lor cu preţul apostaziei de la adevăr. Impostura religioasă supremă este aceea a lui Anticrist, adică aceea a unui pseudo-mesianism în care omul se preaslăveşte pe sine însuşi în locul lui Dumnezeu şi al lui Mesia venit în trup[30].
  1. Această impostură anticristică se conturează deja în lume ori de câte ori apare pretenţia de a împlini în istorie speranţa mesianică ce nu poate fi îndeplinită decât dincolo de ea prin judecata eshatologică: Biserica a respins această falsificare a Împărăţiei care va veni, chiar sub forma ei atenuată, cu numele de milenarism[31], mai ales sub forma politică a unui mesianism secularizat, „pervers în mod intrinsec”[32].
  1. Biserica nu va intra în slava Împărăţiei decât prin acest ultim Paşti, în care ea îl va urma pe Domnul său în moartea şi Învierea lui[33]. Împărăţia nu va ajunge deci la împlinire printr-un triumf istoric al Bisericii[34]conform unui progres ascendent, ci printr-o izbândă a lui Dumnezeu asupra dezlănţuirii ultime a răului[35], care o va face pe Mireasa lui să coboare din Cer[36]. Triumful lui Dumnezeu asupra revoltei răului va lua forma Judecăţii de apoi[37], după ultima zguduire cosmică a acestei lumi trecătoare[38].

[28] Cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12.
[29] Cf. Lc 21, 12; In 15, 19-20.
[30] Cf. 2 Tes 2, 4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 In 7; 1 In 2, 18. 22.
[31] Cf. DS 3839.
[32] Cf. Pius XI, Enc. Divini Redemptoris, care condamnă „falsul misticism” al acestei „contrafaceri a răscumpărării celor umili”; GS 20-21
[33] Cf. Ap 19, 1-9.
[34] Cf. Ap 13, 8.
[35] Cf. Ap 20, 7-10.
[36] Cf. Ap 21, 2-4.
[37] Cf. Ap 20, 12.
[38] Cf. 2 Pt 3, 12-13.

Catehismul Bisericii Catolice