Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. [...]

Familia, școala și tineretul, în centrul discuțiilor Episcopilor Catolici din România

Familia, școala și tineretul, în centrul discuțiilor Episcopilor Catolici din România
08 Mai
2015

Familia, școala și tineretul, în centrul discuțiilor Episcopilor Catolici din România

București, nr. 25/08.05.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

 Familia, școala catolică și activitatea de caritate a Bisericii s-au aflat în centrul discuțiilor episcopilor romano-catolici și greco-catolici, reuniți la Satu Mare în perioada 6-8 mai a.c., în sesiune plenară de primăvară a Conferinței Episcopilor catolici din România (CER).

Analizând demersurile Comisiei Comune a Camerei Deputaţilor şi a Senatului de Revizuire a Constituţiei, episcopii catolici au semnat o scrisoare comună adresată Parlamentului României prin care au reafirmat cererea de modificare şi reformulare a articolului 48, alin. 1, cu precizarea clară că „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”.

De asemenea, în numele demnității umane, episcopii au subliniat importanța susținerii comunităților rrom și a altor categorii sociale defavorizate aflate la „periferia societății”, insistând pentru păstrarea identității și a integrării lor în comunitățile locale, prin programe de lungă durată.

Totodată, au fost prezentate principalele etape ale pregătirii Întâlnirii Naționale a Tineretului Catolic, care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 22-26 iulie a.c., și stadiul înscrierilor și al organizării evenimentului.

Episcopii au aprobat logo-ul şi site-ul Conferinţei Episcopilor din România, proiecte prezentate de Comisia media a CER, care vor reflecta identitatea și activitatea Bisericii Catolice din România.

În cadrul lucrărilor, a fost prezentat și analizat și noul Statut al Confederației Caritas România, iar la propunerea acestei instituții de caritate a Bisericii, episcopii au hotărât organizarea unei colecte de ajutor umanitar pentru victimele cutremurului din Nepal, pentru data de 7 iunie 2015.

În ședințele de lucru, episcopii au abordat și alte teme din viaţa Bisericii, cum ar fi școala catolică, viața consacrată, şi au discutat despre iniţiative şi probleme pastorale şi sociale, precum şi despre evenimente mai importante care au avut loc sau sunt în derulare pe agenda de lucru din următoarele luni. 

Episcopii au fost informați, de asemenea, de încheierea mandatului de cinci ani ca secretar general al CER  al Pr. Coșa Eduard Mihai și l-au numit în funcția rămasă vacantă pe Pr. Francisc Ungureanu, din Arhidieceza Romano-Catolică de București, începând cu 1 iunie 2015.

În fiecare zi episcopii au avut momente de rugăciune comună și au avut ocazia să se întâlnească cu credincioșii de ambele rituri la celebrările liturgice în bisericile din Satu Mare. Următoarea sesiune plenară a CER va avea loc în perioada 21-23 septembrie 2015, la Lugoj.

După încheierea sesiunii de lucrări, episcopii vor participa sâmbătă, 9 mai 2015, alături de pelerini din întreaga țară la pelerinajul anual la „Cimitirul săracilor” de la Sighet.

Conferinţa Episcopilor din România îi reuneşte pe toţi episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi exprimă unitatea Bisericii locale şi uniunea intimă cu urmaşul lui Petru, Sfântul Părinte. Episcopii catolici din România se întrunesc de două ori pe an în sesiune ordinară, primăvara şi toamna.

 

Pr. Eduard Mihai Coșa
    Secretar general