Etichetate: Vameșul și fariseul

„Virtutea” disprețului (Pilda vameșului și fariseului)
06 Februarie
2023

„Virtutea” disprețului (Pilda vameșului și fariseului)

Cheia parabolei Vameșului și fariseului este dată de versetul care o precede: „Către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis [Isus] pilda aceasta” (Luca 18,9). Fariseul se străduia să împlinească cerințele legii. Cu toată strădania lui (altfel lăudabilă și de urmat) la ce performanță va ajunge? Îl va disprețui pe păcătos! Am cunoscut cu toții persoane care pretindeau că suferă pentru bine sau Biserică și-i judecau cu asiduitate pe ceilalți după propria măsură. Îi disprețuiau, fiindcă nu se conformau judecății lor, simțindu-se fără reținere adevărate modele de urmat, chemați să rezolve toate probleme lumii. [...]

Vameșul pe care-l condamni e în inima ta…
21 Februarie
2016

Vameșul pe care-l condamni e în inima ta…

De cele mai multe ori viața nu ni se schimbă, chiar dacă ne credem buni. Fiindcă rugăciunea noastră e imaginară, crezând că Dumnezeu se uită la merite și nu la nevoi. Într-o anume familie practicantă, părinții erau campionii judecății celor care nu făceau cum fac ei, etc. La un moment cei doi copii ai lor au luat-o pe căi rele și au fost puși în situația de a tăcea. Ulterior au înțeles că dragostea lui Dumnezeu se dăruiește fără merite, că Dumnezeu nu le era dator cu dragostea sa. Au încetat să mai judece și să se simtă mai buni [...]