Etichetate: Săptămâna Mare

Momente de la Slujba Deniei Prohodului Domnului
10 Aprilie
2015

Momente de la Slujba Deniei Prohodului Domnului

În seara vinerii mari s-a cântat rânduiala Deniei ce cuprinde Prohodul Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos: imnuri de o frumusețe și profunzime deosebite, care evocă deopotrivă durerea nespusă la vederea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, cât și nădejdea în biruința Învierii ce se întrezărește. Slujba s-a încheiat cu procesiunea de înconjurare a catedralei cu sfântul Epitaf care simbolizează punerea în mormânt a Mântuitorului nostru Isus Hristos. La sfârșit preoții au așezat Epitaful pe Sfânta Masă a Altarului, unde va rămâne până în miercurea din ajunul Înălțării Domnului. [...]

Slujba Mântuitoarelor pătimiri în Catedrala Sfântul Vasile cel Mare
09 Aprilie
2015

Slujba Mântuitoarelor pătimiri în Catedrala Sfântul Vasile cel Mare

Textele din Sfânt Scriptură care se citesc la această slujbă ne aduc înainte toate pătimirile suferite de Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Denia de Joi seara (Utrenia zilei de vineri) este cunoscută și drept Denia celor 12 Evanghelii care vorbesc tocmai despre prinderea, procesul și despre Răstignirea Mântuitorului. Îndelunga răbdare a Domnului nostru Isus Hristos este preamărită după fiecare dintre cele 12 Evanghelii. Pericopele evanghelice ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al suferințelor Mântuitorului, culminând cu răstignirea și moartea Sa pe Cruce. El este Singurul Care Se răstignește pe Sine, fără de păcat fiind, pentru ca noi să fim izbăviți [...]

Momente de la Sfânta Liturghie din Joia Mare
09 Aprilie
2015

Momente de la Sfânta Liturghie din Joia Mare

În joia Mare, la Vecernia unită cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, s-a făcut amintire de instituirea Sfintei Euharistii de către Isus Hristos. ,,Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceți întru pomenirea Mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”(Lc 22,19-20) Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. Silviu Moșneag. [...]

Programul Sfintelor Slujbe în Săptămâna Mare 2015
05 Aprilie
2015

Programul Sfintelor Slujbe în Săptămâna Mare 2015

la Catedrala „Sfântul Vasile cel Mare”   Luni, 6 aprilie; Marţi, 7 aprilie; Miercuri, 8 aprilie orele 18,30 – Liturghia Darurilor mai înainte sfințite   Joia Mare, 9 aprilie orele 18,30-20,15 – Slujba Deniilor - 12 evanghelii   Vinerea Mare, 10 aprilie orele 12,00-12,30 – Ora a IX-a şi așezarea Epitafului orele 18,30-20,15 – Prohodul Domnului   Sâmbăta Mare, 11 aprilie ora 9,00 – Vecernie cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile orele 22,00-23,00 – Slujba şi Canonul Învierii (în continuare Sfânta Liturghie arhierească de Paști)   Duminica Învierii, 12 aprilie ora 11,00 – A doua Sfântă Liturghie de Paști ora 18,00 – Vecernia arhierească – Evanghelia în diferite limbi   Luni, a doua zi de Paști, 13 aprilie orele 10,00 și 18, 30 – Sfânta Liturghie   Marți, a [...]