Până când vom vedea însă sfârșitul, chiar dacă Biserica va deveni o civilizație insulară, printre mări de minciună și degradare morală, nimeni nu se poate pierde, ținând la gustul și parfumul lui Hristos.Nimic nu te poate, dacă nu vrei, despărți de dragostea Domnului. [...]

Etichetate: Joia Mare Archives - Episcopia Greco-Catolică „Sfântul Vasile cel Mare” de București

Slujba Mântuitoarelor pătimiri în Catedrala Sfântul Vasile cel Mare
09 Aprilie
2015

Slujba Mântuitoarelor pătimiri în Catedrala Sfântul Vasile cel Mare

Textele din Sfânt Scriptură care se citesc la această slujbă ne aduc înainte toate pătimirile suferite de Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Denia de Joi seara (Utrenia zilei de vineri) este cunoscută și drept Denia celor 12 Evanghelii care vorbesc tocmai despre prinderea, procesul și despre Răstignirea Mântuitorului. Îndelunga răbdare a Domnului nostru Isus Hristos este preamărită după fiecare dintre cele 12 Evanghelii. Pericopele evanghelice ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al suferințelor Mântuitorului, culminând cu răstignirea și moartea Sa pe Cruce. El este Singurul Care Se răstignește pe Sine, fără de păcat fiind, pentru ca noi să fim izbăviți [...]

Momente de la Sfânta Liturghie din Joia Mare
09 Aprilie
2015

Momente de la Sfânta Liturghie din Joia Mare

În joia Mare, la Vecernia unită cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, s-a făcut amintire de instituirea Sfintei Euharistii de către Isus Hristos. ,,Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceți întru pomenirea Mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”(Lc 22,19-20) Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. Silviu Moșneag. [...]