Colecta pentru Țara Sfântă

Colecta pentru Țara Sfântă
09 Martie
2018

Colecta pentru Țara Sfântă

Nr. 399/18

                                                                                                 Blaj, 9 martie 2018

Preasfințiile Voastre,

Cucernici Părinți,

Iubiți Credincioși,

În timpul Liturghiei, Biserica folosește diferite semne pentru a face „prezentă încontinuu Jertfa Noului Legământ sigilat de Isus pe altarul Crucii”, a spus Sfântul Părinte Papa Francisc în cadrul audienței generale de miercuri 28 februarie 2018, amintind faptul că Sfânta Liturghie fiind centrată în jurul altarului, le amintește credincioșilor că primul altar creștin e Crucea este pe care Mântuitorul Și-a oferit jertfa vieții Sale.

De vrednicia unei Cruci biruitoare precum Cel care Și-a dat pe ea viața, se fac și astăzi părtași creștinii în întreg Orientul Mijlociu și îndeosebi cei din Țara Sfântă, care, plini de încredere în Providența Divină, trăiesc dramatice persecuții și încercări.

Alături de urmașul Sfântului Apostol Petru și de întreaga Biserică Catolică, suntem uniți în rugăciune către Domnul Puterilor, însuflețiți fiind de tăria autentică cu care frații în credință din acele locuri unde Fiul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit între noi, continuă să își mărturisească credința în Cel care a zis: „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei, 28,20).

Și în anul acesta, Congregația pentru Bisericile Răsăritene cheamă toate Bisericile locale să își manifeste în mod concret solidaritatea creștină, organizând tradiționalaCollecta pro Terra Sancta. Biserica noastră Greco-Catolică se alătură acestei inițiative în unire de dragoste și frățietate cu frații noștri din Țara Sfântă, și îi invită pe toți credincioșii și pe toți românii de bună învoire să se alăture acestei acțiuni de sprijin pe care Biserica o promovează în spiritul Evangheliei.

Dispunem de aceea și binecuvântăm organizarea unei colecte naționale în ziua de 1 aprilie 2018, Duminica Floriilor,  în toate catedralele și bisericile de pe cuprinsul teritoriului Bisericii noastre, pentru sprijinirea creștinilor din Țara Sfântă, cei care, sunt „o turmă mică, dar cu o responsabilitate mare pe acele locuri unde s-a născut și de unde s-a răspândit  creștinismul” (din Scrisoarea  Sfântului Părinte Papa Francisc adresată creștinilor din Orientul Mijlociu, 21 decembrie 2014).

Sumele colectate vor fi transmise de către Cucernicii Părinți fiecărei Episcopii în parte, iar Episcopiile, prin intermediul Nunțiaturii Apostolice, le vor transmite Congregației pentru Bisericile Răsăritene la Vatican, într-o acțiune concretă de ajutorare a semenilor noștri.

Cerând bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Sfinte inimi generoase în ajutorarea fraților aflați în nevoie, Vă transmit tuturor arhiereasca binecuvântare, împreună cu urarea de Sărbători Sfinte și pline de lumina Mântuitorului Cel Înviat a treia zi.

† Lucian Cardinal Mureșan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică