Ansamblul pictural al Catedralei Sf. Vasile a fost finalizat

Ansamblul pictural al Catedralei Sf. Vasile a fost finalizat
31 August
2023

Ansamblul pictural al Catedralei Sf. Vasile a fost finalizat

În 2015 – la un an după înființarea noii eparhii greco-catolice de București –, după consultarea istoricilor de artă și îndelungă chibzuință, a fost acceptată propunerea artistului ucrainean, greco-catolic, Ivan Karas din Roma pentru realizarea ansamblului pictural al catedralei „Sfântului Vasile cel Mare”. Domnul ne-a condus pașii, chiar și în timpul pandemiei – când lucrul a fost întrerupt –, fără a ne pierde speranța.
Consolidarea și restaurarea lăcașului de cult au fost realizate între 2011 și 2013, în conformitate cu procedura stabilită de expertiza specialiștilor în domeniu.
Celor patru scene din viața Sfântului Vasile, scenei votive – ctitorul, arhiepiscopul Netzhammer, oferă Domnului biserica alături de Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Botezătorul și Fericiții martiri Ioan Bălan, Tit Liviu Chinezu, Vladimir Ghika –, ancadramentelor și decorațiilor, cupolei Buneivestiri (pronaos), sfințiților episcopi greco-catolici români martiri și sfântului Petru, scenelor din altar – împărtășania apostolilor, Maica Domnului cu Emanuel, însoțită de Arhanghelii Mihail și Gavril, cei patru Părinți ai Bisericii Răsăritului – li se adaugă de anul acesta picturile pandativilor – cei patru evangheliști și simbolurile lor –, turla și cupola acesteia. Se încheie, așadar, un proiect de mare anvergură, propus, condus și realizat de mâna unui singur artist*. Probabil cea mai mică din lume, catedrala noastră greco-catolică din București este, așadar, din aceste zile o biserică împlinită din punct de vedere al artei și al iconografiei sacre.
Îi asigur de recunoștința și rugăciunea noastră – pentru jertfele, ofranda și bunătatea lor – pe toți donatorii din țară, ca și pe cei de peste hotare. Harul Domnului peste toți!
Sfințirea lucrărilor și a înnoirii mesei Altarului urmează a fi parte a celebrării celor zece ani de la înființarea Eparhiei de București.
Domnului să-i fie mărirea și cinstea!
Maicii Preacurate, Patroana cerească a episcopiei, îi aducem cântare sfântă și de mulțumire!
+MIHAI, episcop
*Cei care doresc să contribuie la achitarea ultimei etape, o pot face prin donație în contul:
Episcopia Greco-Catolică București
IBAN: RO62 BTRL RONC RT02 6057 7401
BIC: BTRLRO22XXX
Banca Transilvania