Alocuţiunea Preşedintelui Klaus Iohannis cu prilejul rememorării a 75 de ani de la interzicerea de către regimul comunist a Bisericii Greco-Catolice

Alocuţiunea Preşedintelui Klaus Iohannis cu prilejul rememorării a 75 de ani de la interzicerea de către regimul comunist a Bisericii Greco-Catolice
29 Noiembrie
2023

Alocuţiunea Preşedintelui Klaus Iohannis cu prilejul rememorării a 75 de ani de la interzicerea de către regimul comunist a Bisericii Greco-Catolice

VIBRANT OMAGIU ADUS BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA.
DIN PERSPECTIVĂ CREȘTINĂ, ÎNVIEREA ESTE, DE FAPT, CEEA CE SE CELEBREAZĂ!

Alocuţiunea Preşedintelui României, Klaus Iohannis, susținută cu prilejul rememorării a 75 de ani de la interzicerea de către regimul comunist a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice

Blaj, 29.11.2023 (fragment)

“Scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică s-a petrecut, supremă umilinţă, chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie onorată contribuţia ei la Marea Unire. Acţiunea comuniştilor călca în picioare identitatea noastră naţională, consfințită prin Constituţia. democratică interbelică, încă în vigoare la acea dată, care prevedea fără echivoc că „Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi protecţiune”, iar „Biserica creştină ortodoxă şi cea greco-catolică sunt biserici româneşti”.

Contrar a ceea ce regimul comunist şi-ar fi dorit să se întâmple, anii mulţi şi grei de suferinţă care au urmat pentru comunitatea greco-catolică din România au constituit un exemplu de jertfă şi stăruinţă în mărturisirea credinţei. La beatificarea celor 7 episcopi –
martiri, pe Câmpia Libertății de la Blaj, Sfântul Părinte Papa Francisc a arătat cum credincioşii greco-catolici din România, prigoniţi de un sistem tiranic, însă inspiraţi şi. întăriţi de sacrificiul episcopilor lor martiri, au continuat „să mărturisească credința, fără să cedeze și fără să se răzbune”.

Atunci când s-a aflat în domiciliu forțat, evocând arestarea și întemnițarea sa și a celorlalți episcopi greco-catolici, Cardinalul Iuliu Hossu a spus cu înţelepciune: „Istoria nu s‑a terminat aici!” Iar istoria i-a dat dreptate. Luminând multor români calea speranţei,
rezistenţa clerului şi a credincioşilor greco-catolici în faţa persecuţiilor a contribuit la capacitatea întregii noastre societăţi de a-şi regăsi libertatea, reperele morale și puterea credinței.”