Faptul de a se crede superiori celorlalți i-a condus pe mai marii Legii la pierderea harului de a-l recunoaște pe Mesia. Prezumția de a fi în posesia Adevărului i-a făcut să creadă că vanitatea ar putea fi o virtute, astfel că refuzul lor de a se deschide lui Isus a deschis ușa mântuirii tuturor neamurilor. Uneori cădem și noi în ispita de a ne crede mai buni decât ceilalți. Dacă prin har nu suntem ca cei răi, deși avem același aluat al slăbiciunii, trebuie să știm că, asemănându-ne lui Isus, ne abținem de la judecată și nu răspundem răului cu rău. Trăind și oferind iertarea, compasiunea, viața omului credincios ține, într-adevăr, de cuvânt și merge pe încrederea în Dumnezeu. [...]

50 de ani de la trecerea în veșnicie a Fericitului Iuliu Hossu

50 de ani de la trecerea în veșnicie a Fericitului Iuliu Hossu
29 Mai
2020

50 de ani de la trecerea în veșnicie a Fericitului Iuliu Hossu

Acum 50 ani, în 28 mai 1970, românii își câștigau un mijlocitor în Ceruri, pe Fericitul episcop martir Iuliu Hossu. Peste rămășițele pământești și însemnele arhierești – inelul de episcop și crucea pectorală a vestitorului Marii Uniri de la Alba Iulia, autoritățile comuniste au prăvălit o placă groasă de beton armat, cu greu înlăturată anul trecut. Credeau că-i zăvorăsc astfel, spre uitare, mărturia de credință și de patrotism.

Spre finalul vieții pământești, aflat cu domiciliu forțat după anii petrecuți în temnița Sighetului, Fericitul Iuliu Hossu astfel se ruga:

„Primește, Doamne, străduințele robului Tău, luminează calea care mă așteaptă, pe care Tu singur o cunoști, și întărește pașii mei întru mărturisirea credinței cu statornicie până la sfârșit.(…)

Primește, Doamne, jertfa ce Ți s-a adus de robii Tăi întăriți și luminați de Tine, și așeaz-o la temelia înălțării Bisericii noastre renăscute în durerile marei încercări.

Fă, Doamne, să rodească îmbelșugat semănătura plinită de robii Tăi în arătura adâncă pe calea străbătută cu al Tău ajutor, spre mărirea Ta în renașterea Bisericii noastre.

Cântare de preamărire să fie această mărturisire a noastră pe calea Ta, cu puterea darului Tău, pe care l-ai vărsat din prisosință peste noi. Cântare de preamărire să-Ți cânte Îie generațiile veacurilor ce vor urma, pentru preamăreirea harului milelor Tale, cu care Te-am preamărit întru neputințele noastre, căci Ție Unuia se cuvine toată mărirea în vecii vecilor, Tatălui, și Fiului și Spiritului Sfânt, Treimii Celei de o ființă și nedespărțite.
Amin”