2023 December 07

Cu sfântul Nicolae, înainte!
07 Decembrie
2023

Cu sfântul Nicolae, înainte!

În catedrală există o icoană – așa-numita Deisis: Isus însoțit de doi sfinți ierarhi. Unul, evident, este sfântul Vasile cel Mare, patronul, iar celălalt este sfântul Nicolae. De ce această alegere? Nu e nimic la întâmplare într-o biserică! În 6 decembrie (pe stil vechi) 1909, arhiepiscopul Raymund Netzhammer, cel care avea jurisdicția capitalei și pentru credincioșii români uniți în România mică a acelor ani, a consacrat biserica ridicată de el și altarul acesteia. Construise repede bisericuța de 16 m pe 5 m – în șase luni – după criteriile vremii de atunci. Acest lucru a creat nu puține probleme mai târziu, [...]