2023 February 06

„Virtutea” disprețului (Pilda vameșului și fariseului)
06 Februarie
2023

„Virtutea” disprețului (Pilda vameșului și fariseului)

Cheia parabolei Vameșului și fariseului este dată de versetul care o precede: „Către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis [Isus] pilda aceasta” (Luca 18,9). Fariseul se străduia să împlinească cerințele legii. Cu toată strădania lui (altfel lăudabilă și de urmat) la ce performanță va ajunge? Îl va disprețui pe păcătos! Am cunoscut cu toții persoane care pretindeau că suferă pentru bine sau Biserică și-i judecau cu asiduitate pe ceilalți după propria măsură. Îi disprețuiau, fiindcă nu se conformau judecății lor, simțindu-se fără reținere adevărate modele de urmat, chemați să rezolve toate probleme lumii. [...]