2023 January 27

Când consolarea are șanse să devină reală
27 Ianuarie
2023

Când consolarea are șanse să devină reală

Cartea lui Iov din Vechiul Testament e departe de a fi o elegie a suferinței.  Deși personajul principal este copleșit de necazuri și pierde totul, el nu rămâne singur. Fiind un om cumsecade, are prieteni care vin pe rând să-l consoleze și să caute un sens năpastelor sale. Dizertațiile lor fac dovada unui cert aplomb teologic, numai că efectul scontat, deopotrivă pentru Iov și pentru judecata Cerului, va fi pe alături. Consolarea, înainte de a fi o specie literară a retoricii clasice, duce cu gândul la reazem, la ridicarea moralului, la ușurare, alinare, uneori la împăcarea cu sine, ba chiar la [...]