Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării, Potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau se cinstește cu închinare, așa încât să se așeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. [...]

2021 November 16

80 de ani de la înființarea Reuniunii Mariane  din București 
16 Noiembrie
2021

80 de ani de la înființarea Reuniunii Mariane  din București 

Reuniunea Mariană din București a luat ființă la 21 noiembrie 1941, în sărbătoarea Intrării în Templu a Maicii Domnului, cu câteva decenii în urma constituirii asociațiilor similare din Ardeal. S-a înființat într-o perioadă grea pentru țară, având misiunea ca prin rugăciune şi acțiuni caritabile să amelioreze efectele grave ale războiului, resimțite cu precădere în Capitală. Reuniunea Mariană din București şi-a stabilit sediul la reşedința părinților Asumpționişti, din strada Ştirbei Vodă nr.174. Prima președintă a asociației a fost domnișoara Maria (Mia) Angelin, cunoscută pentru mărturia sa creștină plină de fervoare în viața comunității capitalei. Despre activitatea în ansamblu a Reuniunii Mariane din prima [...]