1 Decembrie 2015 sărbătorit în Parohia „Sfânta Ana” din Bucureşti

1 Decembrie 2015 sărbătorit în Parohia „Sfânta Ana” din Bucureşti
02 Decembrie
2015

1 Decembrie 2015 sărbătorit în Parohia „Sfânta Ana” din Bucureşti

Sărbătoarea naţională a poporului român, cea de a 97 aniversare a Marii Uniri de la Alba Iulia, a prilejuit membrilor Parohiei „Sfintei Ana” din Bucureşti participarea la Sfânta Liturghie, oficiată de părintele Liviu Oţoiu, protopop de Bucureşti, urmatã de parastasul la care au fost pomeniţi participanţii direcţi la înfăptuirea măreţului Act, şi la momentul de rugăciune de la mormântul primului Cardinal român Iuliu Hossu din cimitirul catolic Bellu, la care membii parohiei se adună, în mod tradiţional, cu această ocazie. Este de menţionat cã alături de membri parohiei noastre s-au alãturat şi credincioşi din capitală.

În cadrul Sfintei Liturghii părintele protopop Liviu a ţinut un cuvânt de învăţătură, redând principalele repere istorice premergãtoare actului de temelie al României Mari şi, în spirit de ecumenism concret, pomenindu-i pe principalii autori, atât greco-catolici cât şi ortodocşi. Idea principală care s-a desprins din cuvântul părintelui nostru paroh a fost cã: „Înfăptuirea statului naţional unitar al României Mari la 1 decembrie 1918, este opera poporului român, dar flacăra conştiinţei naţionale a pornit cu mulţi ani înainte de la Blaj. Prin şcolile şi dascălii Blajului s-au formulat şi s-au răspândit în toate provinciile în care se vorbea romãneşte şi în lumea largă ideile de emancipare socială, libertate şi unitate naţională pentru poporul român din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească.”

Sfânta Liturghie a fost urmată de Slujba Parastasului la care au fost pomeniţi: Cadinal Iuliu Hossu, Patriarhul Miron Cristea, Mitropolit Vasile Suciu, Mitropolit Alexandru Nicolescu, Episcop Demetriu Radu, Episcop Valeriu Traian Frenţiu, Episcop Alexandru Russu, Episcop Ioan Bălan, Gheorghe Pop de Băseşti, Ştefan Cicio-Pop, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voieod, Vasile Goldiş, Preot Zenovie Pâclişanu şi ceilalţi participanţi.

Momentul de rugăciune la mormântul Cardinalului Iuliu Hossu, acoperit de florile recunoştinţei noastre, s-a încheiat prin intonarea imnului naţional, a unor poezii patriotice şi de o agapă.

Valer Ardelean