Intuind încercarea care se va dezlănțui peste viața Bisericii, Fericitul episcop martir Ioan Suciu a convocat în iunie 1948 soțiile preoților din arhidieceza de Alba Iulia și Făgăraș pentru un timp de reculegere sufletească la Blaj. Își dădea seama că pentru preoții cu familie rezistența nu ar fi fost posibilă fără împărtășirea persecuției din partea soției. Lucrurile au fost ulterior confirmate de evenimente. [...]

Calea Crucii – textul pregătit de familii greco-catolice din București

Calea Crucii – textul pregătit de familii greco-catolice din București
24 Aprilie
2016

Calea Crucii – textul pregătit de familii greco-catolice din București

Sub egida catedralei greco-catolice din București a fost publicată broșura pastorală a Căii Crucii.pentru folosul rugăciunii comunitare.

Scurtele meditații ale acestei ediții a Căii Sfintei Cruci sunt mărturia câtorva suflete din București care se străduiesc zi de zi să trăiască în Hristos cu simplitate. Rândurile lor ne istorisesc un legământ interior, confirmându-ne inimile în bucuria credinței, invitându-ne să privim spre „Cel care a fost străpuns pentru păcatele noastre” (Isaia 53,5).

Unirea cu Crucea lui Isus, sacrificiul sau spiritul de jertfă al creștinului, dau, așadar, mărturie despre rodirea Tainei căsătoriei. E o mărturie importantă în lumea confuză în care trăim și o invitație la rezistența interioară în fața agresiunii împotriva Adevărului de credință
Celebrând în Anul jubiliar al Îndurării Calea Crucii în familia creștină, cerem de la Dumnezeu să putem primi alături de sensul mântuirii, mai ales răspunderea darului vieții și chemarea la convertire. Sfânta Fecioară Maria, Maica lui Isus și a îndurărilor cerești, să ne aibă în pază!
” (din prefața PS Mihai)